بال و پر خیسم را باز کرده ام به انتظار دستان گرم خورشید

 

نمی دانم انتظار تا کجا و کدامین روز

 

ابرهای تیره که نماد زندگی بخشی و هستی بخشی اند

 

امروز از بخت من باعث درماندگی و ناکامی اند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید