چراغ قرمز می شود و ماشین ها ترمز می کنند. دخترک دست به اسپند می برد و کمی بر ذغال می پاشد و چشمی می چرخاند و با تجربه ای که دارد، خوشبخت ترین خودروها را انتخاب می کند و سرنشینان را به دود اسپند میهمان میکند تا از چشم زخم ها در امان باشند. راستی کسی نمی پرسد خود دخترک را چه کس چشم زده است با این همه اسپند؟

/ 0 نظر / 8 بازدید