از رسیدن ها نمی هراسم! اما از به پایان رسیدن ها چرا!

از بودن ها نمی هراسم! از بی ما بودن ها چرا!

من از دل بستگی نیز نمی هراسم!

حتی از دل خستگی...!

اما از نگفتن ها....چرا!

/ 0 نظر / 6 بازدید