میان عقل و دل جنگ است بی تو

سزای نای و نی مرگ است بی تو

بهار سبز هستی ام هستی

دلم خزان بی برگ است بی تو

نگاه گرم تو آینه عمر من است 

پاسخ آینه سنگ است بی تو

تو ای بهار گرم عمر من بیا 

که حال دل تنگ است بی تو

/ 0 نظر / 7 بازدید