طرح دل...

 

 طرح دلی به وسعت دریا کشیده ام

آن را فقط برای تو تنها کشیده ام

 

از راه دور آمده ای سمت باغ من

نقش تو را به خلوت این جا کشیده ام

 

در قاب بی قراری قلبم شکفته است

نقشی که من ز طالع فردا کشیده ام

 

تنها برای بودن تو ای عشق من

طرح دلی به وسعت دریا کشیده ام

/ 1 نظر / 6 بازدید