شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد

 

از دل پر درد گل یاس خبر نداشت

 

اینطور باید نوشت ...

 

زندگی اجباریست

 

زندگی در گذر خاطره هاست

 

خاطره در گرو فاصله هاست

 

فاصله تلخ ترین خاطره هاست ....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید