چه زود بردی از یاد تمام لحظه ها را

 

چه زود بردی از یاد خاطرات را

 

تمام لحظه هایم صدایت را شنیدم

 

با ان پای پیاده به دنبالت دویدم

 

چه زود شدی بی اعتنا نسبت به عشقم

 

تمام روز ها خاطراتم را نوشتم

 

سالها به دنبال تو گشتم

 

و هنوز هم به پای تو نشستم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید