هر چی آرزوی خوبه ، واسه من نیست واسه اونه

توی این دور  و زمونه، زندگی عجیب غریبه ، کسی اینجا نمی مونه

هر کجا که پا می ذاری ، همه جا رنگ فریبه

بی کسی ها داره فریاد می زنه ، کیه بمونه؟

قرن تنهایی ِ گرگه ، قرن ماهیای تشنه ست

هر کی باشی هر چی باشی ، اون خدا روزی رسونه

آی خدای ماهیا و آی خدای این زمونه...

ما شدیم تشنه دیدار ، کی قرار وعدمونه؟

/ 0 نظر / 7 بازدید