کمکم کن

پا از گلیم خویش بیرون نهادن، بی توشه سفر کردن است و بدون بال، هوس پرواز داشتن. کسی که توانایی ها، ضعف ها و قوت ها و حد و اندازه خود را نمی شناسد؛ اغلب دست به کارهایی میزند که هم به خود و هم به دیگران زیان می رساند، خدایا کمک کن که بدانم کیستم و کجای کارم

/ 0 نظر / 6 بازدید