هر چه زیبایی و خوبی که دلم تشنه اوست

مثل گل،صحبت دوست

مثل پرواز،کبوتر

می و موسیقی و مهتاب و کتاب،

کوه،دریا،جنگل،یاس،سحر

این همه یک سو،یک سوی دگر،

چهره همچو گل تازه ی نو،!

دوست دارم همه عالم را لیک

هیچکس را نه به اندازه ی تو!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید