مرد باید ؛
وقتی عشقـــش عصبانیه , ناراحتــه , میخـــواد داد بزنه،
وایـسه روبـــروش بگه :
تــو چشـــمام نگــاه کن ,
بهت میگم تــو چشمام نگاه کن...
... حالا داد بزن , بگـــو از چی ناراحتی!!!
بعــد عشـــقش داد بزنه , گٍلٍــه کنــه , فـــریاد بکشــه , گریــه کنــه،
حتــی با مشتــای زنـــونه اش بکـــوبــه به سینـــه مــرد!
آخــــرش خسته میشه میــزنه زیر گریه
همونجـــا باید بغلش کنه،
نــــذاره تنهـا باشه.
حــــرف نزنــه ها , توضیــح نده ها
کل کل نکنه ها , توجیه نکنه ها
اصلا نگه حرفای تو درسته ها...
فقــط نذاره عشقش احساس تنهایی کنه♥

/ 0 نظر / 5 بازدید