.به نام انکه جدایی را افرید تا قدر با هم بودن را بدانیم.

 

خیلی سخته بعد از چند سال بفهمی دوست داشتنش دروغ بوده

 

ولی اون بازم بهت بگه دوستت داره

 

بازم دروغ.دروغ.دروغ

 

اگه دوستت داشت کاری نمیکرد که هر شب که میخوابی ارزوی مرگ کنی

 

ولی صبح که بیدار میشی هنوز زنده ای

 

عشق بزرگترین دروغ دنیاست ....

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
آزاد

چه بگویم؟ سخنی نیست می وزد از سر امید، نسیمی؛ لیک تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به رهش نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست *** پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کنج اندیشی خاموش نشسته ست بام ها زیرفشار شب کج، کوچه از آمدو رفت شب بد چشم سمج خسته ست *** چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر،آوا جز زموشی که دراند کفنی نیست وندر این ظلمت جا جزسیا نوحه شو مرده زنی نیست ورنسیمی جنبد به رهش نجوا را نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست... سروده احمد شاملو چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

خیلی سخته عزیز خیلی من درکت میکنم......